Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETS EN RESERVATIES

De deuren worden geopend omstreeks 17.30 u voor de "Golden Tickets".

De gasten worden ontvangen en naar hun gereserveerde plaatsen vergezeld.

De gereserveerde plaatsen voor de Golden Tickets worden behouden tot 20.00 u.

Na 20.00 u kan u geen aanspraak meer maken op de op voorhand gereserveerde plaatsen.

Indien u later komt, kan u geen aanspraak meer maken op enige reservatie. 

De Golden Tickets zullen een aangepast ingangsbandje ontvangen welke recht geeft op het Duits buffet gedurende de periode van 18.00-20.00 u.


De deuren worden geopend voor het grote publiek vanaf 20.00 u (Silver Tickets).

Voor de Silver  Tickets is er geen plaatsreservatie mogelijk.

OPTREDENS


De organisatie SC Gilde der Kasseistampers kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er dient afgeweken te worden van het vooraf opgestelde programma.

Indien artiesten om welke reden dan ook niet kunnen optreden, zal er voor vervanging van het programma gezorgd worden.

Er kan in geval van wijzeging van het programma en of artiesten op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden  op een gehele of gedeeltelijke terugvordering van hun tickets.

ANNULATIES


Na de betaling is uw reservatie bevestigd en zullen de inkomtickets bezorgd worden. 

Bij annulatie van de reservatie kan er geen terugbetaling gevorderd worden.


VEILIGHEID


Binnen en buiten de feestzaal zal er veiligheidspersoneel voorzien worden.

Gelieve de instructies van het beveiligingspersoneel en de organisatie op te volgen.


Wat niet toegelaten is en waar streng zal op gecontroleerd worden:


Overmatig drankgebruik met alcoholintoxicatie tot gevolg

Roken is niet toegelaten in de stadsfeestzaal. Gelieve buiten de feestzaal te roken.

Gebruik van drugs (en in het bezit zijn van) is verboden bij wet en dus ook tijdens de Oktober Bierfeesten.

Agressie en vandalisme horen niet thuis tijdens de feesten. Bij vaststelling zal onmiddelijk de Politiediensten worden op de hoogte gebracht.

Het is eveneens verboden wapens en dergelijke mee te nemen naar de feestzaal. 


Het is verboden plaatsen in te nemen van gereserveerde tafels zonder geldig reservatiebewijs.


Er wordt eveneens geen toestemming verleend voor verdeling van reclame-activiteiten binnen in de feestzaal.


Wij wensen jullie een zeer aangename bierfeesten.

Terug